Сайт города
СВАТОВО
Правовая помощьДоговір довічного утримання


Що таке договір довічного утримання, чи обов'язково його посвідчувати нотаріально? З якого моменту він вступає в законну силу та що необхідно в ньому зазначати?

У ст. 744 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) дається визначення поняття договору довічного утримання (далі - договір догляду). За цим договором одна сторона (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов'язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно.
Договори догляду відповідно до ст. 745 ЦКУ укладаються у письмовій формі та підлягають нотаріальному посвідченню. Якщо у власність набувачеві передається нерухоме майно, воно обов'язково підлягає державній реєстрації. Посвідчуючи такі договори, нотаріус зобов'язаний перевірити, чи є відчужувач жилого будинку (квартири) непрацездатним (за віком або станом здоров'я), про що зазначається в тексті договору.
На примірнику договору, що залишається в архіві нотаріальної контори, робиться відмітка, в якій зазначаються реквізити документа. Відчужувачем жилого будинку (квартири) не може бути неповнолітня особа.
В тексті договору догляду обов'язково зазначається, що набувач жилого будинку (квартири) зобов'язаний надавати відчужувачеві довічно необхідну допомогу у вигляді житла, харчування, догляду. Визначається грошова оцінка матеріального забезпечення відчужувача, яка встановлюється за згодою сторін. Набувач стає власником майна з моменту нотаріального посвідчення, договору догляду.
Яндекс.Метрика