Сайт города
СВАТОВО
Правовая помощьНормативне правове регулювання


Військовослужбовці, що стоять на черзі при Сватівській міській раді на отримання житла, опинились у дуже складній ситуації. Списки черги та тих, що мають право на першочергове отримання житла, засекречені, наче державна таємниця. Просто так і не дізнаєшся, хто ж на якому місці на отримання бажаної жилої площі. Непрозорість цього процесу привела до того, що військовослужбовці роками судяться із державою та одне одним, псують стосунки і втягуються у розбрат. Тепер знайти істину дуже важко. Але не допустити нових судових позовів і внести ясність у процес надання квартир у наших силах. Для цього треба об’єднатися і знати законодавство.

Правила обліку громадян

Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470 (з останніми змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України „Про доповнення Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень” № 897 від 9 листопада 1995 року) передбачено складання виконавчим комітетом міської ради Списку громадян, взятих на квартирний облік у виконавчому комітеті міської ради, Списку громадян, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень, Списку громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень, Списку громадян, яким передбачається надати жилі приміщення в даному році. Третім абзацом пункту 23, першим абзацом пункту 47 та другим абзацом пункту 56 вказаних Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР передбачено вивішувати для загального відома Список громадян, взятих на квартирний облік, Список громадян, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень, Список громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень та Список громадян, яким передбачається надати жилі приміщення в даному році.
Згідно першого абзацу пункту 3 вказаних Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР квартирний облік, установлення черговості на одержання жилої площі, а також її розподіл здійснюються під громадським контролем і з додержанням гласності.
Згідно пункту 38 вказаних Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР громадянам, які перебувають на квартирному обліку, жилі приміщення надаються в порядку черговості; порядок визначення черговості надання громадянам жилих приміщень встановлюється законодавством Союзу РСР, житловим кодексом УРСР, цими Правилами та іншими актами законодавства Української РСР; черговість надання жилих приміщень визначається за часом взяття на облік (включення до списків осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень).
Згідно першого абзацу пункту 6 вказаних Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР рішення виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів з питань квартирного обліку і надання жилих приміщень можуть бути оскаржені до виконавчого комітету вищестоящої Ради.

Що має бути в обліковій справі особи, яка взята на квартирний облік
На кожного громадянина (сім’ю), взятого на квартирний облік, заводиться облікова справа за номером, який відповідає номеру у книзі обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилого приміщення, у якій містяться необхідні документи. Це заява про взяття на квартирний облік, до якої додається довідка з місця проживання про склад сім’ї та прописку, довідки про те, чи перебувають члени сім’ї на квартирному обліку за місцем роботи (довідка надається виконавчим комітетом місцевої Ради). У необхідних випадках до заяви додаються також медичний висновок, довідка (виписка з рішення виконавчого комітету місцевої Ради) про невідповідність жилого приміщення встановленим санітарним і технічним вимогам, копія договору піднайму жилого приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду чи договору найму жилого приміщення в будинку житлово-будівельного кооперативу або в будинку (частині будинку), квартирі, що належить громадянину на праві приватної власності. Громадяни, які беруться на облік на пільгових підставах або користуються правом першочергового одержання жилих приміщень, вказують про це у заяві і подають відповідні документи. Інші документи при необхідності запитуються виконавчим комітетом місцевої Ради або адміністрацією підприємства, установи, організації. В обліковій справі також можуть бути заяви, акт та інші матеріали перевірки житлових умов громадською комісією з житлових питань при виконавчому комітеті, а на підприємстві, в установі, організації - комісії по житлово-побутовій роботі профспілкового комітету, а також примірник рішення щодо взяття на квартирний облік.

Перереєстрація
Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів, підприємства, установи, організації щороку в період з 1 жовтня по 31 грудня проводять перереєстрацію громадян, які перебувають на квартирному обліку, в ході якої перевіряються їх облікові дані. Виявлені зміни вносяться в облікові справи громадян і книгу обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилих приміщень. Зміни з питань, що належать до компетенції виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів, адміністрації підприємства, установи, організації (органу громадської організації) і профспілкового комітету, провадяться після прийняття рішень цими органами. Про внесені зміни заінтересованим особам направляється письмове повідомлення.
Яндекс.Метрика