Сайт города
СВАТОВО
Правовая помощьЯкі функції прокуратури ?


Функції Прокуратури України визначені статтею 121 Конституції України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р.:
1) підтримання державного обвинувачення в суді,
2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом,
3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство,
4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян,
5) нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, а також згідно статті 19 закону України «Про прокуратуру» № 1789-ХІІ від 05.11.1991 р. прокурорський нагляд за додержанням і застосуванням законів, предметом якого є:
1) відповідність актів, які видаються всіма органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами, вимогам Конституції України та чинним законам,
2) додержання законів про недоторканність особи, соціально-економічні, політичні, особисті права і свободи громадян, захист їх честі і гідності, якщо законом не передбачений інший порядок захисту цих прав,
3) додержання законів, що стосуються економічних, міжнаціональних відносин, охорони навколишнього середовища, митниці та зовнішньоекономічної діяльності.

Згідно статті 29 закону України «Про прокуратуру» нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, має сприяти:
1) розкриттю злочинів, захисту особи, її прав, свобод, власності, прав підприємств, установ, організацій від злочинних посягань,
2) виконанню вимог закону про невідворотність відповідальності за вчинений злочин,
3) запобіганню незаконному притягненню особи до кримінальної відповідальності,
4) охороні прав і законних інтересів громадян, які перебувають під слідством,
5) здійсненню заходів щодо запобігання злочинам, усунення причин та умов, що сприяють їх вчиненню.

Підтримуючи державне обвинувачення під час розгляду в суді кримінальної справи, прокурор згідно статті 36 закону України «Про прокуратуру» бере участь у дослідженні доказів, подає суду свої міркування щодо застосування кримінального закону та міри покарання підсудному, при цьому прокурор керується вимогами закону і об’єктивною оцінкою зібраних по справі доказів, а коли при розгляді справи прокурор дійде висновку, що дані судового слідства не підтверджують обвинувачення підсудного, прокурор зобов’язаний відмовитись від обвинувачення.

Згідно статті 36-1 закону України «Про прокуратуру» підставою представництва у суді інтересів громадянина є його неспроможність через фізичний чи матеріальний стан, похилий вік або з інших поважних причин самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження; прокурор може звернутися до суду з позовами або заявами про захист прав і свобод особи або кола осіб, прав юридичних осіб, про визнання незаконними правових актів, дій чи рішень органів і посадових осіб, може брати участь у розгляді судами справ, вносити апеляційні та касаційні подання на судові рішення або заяви про їх перегляд за нововиявленими обставинами.

Предметом нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян згідно статті 44 закону України «Про прокуратуру» є додержання законності під час перебування осіб у місцях тримання затриманих, попереднього ув’язнення, в установах виконання покарань, інших установах, що виконують покарання або заходи примусового характеру, які призначаються судом, додержання встановленого кримінально-виконавчим законодавством порядку та умов тримання або відбування покарання особами у цих установах, їх прав і виконання ними своїх обов’язків.

Отже, функція прокуратури полягає у нагляді за додержанням законності і правопорядку.
Яндекс.Метрика