Сайт города
СВАТОВО
Правовая помощьЯк захистити свої права, свободи та інтереси від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій ?


Таке питання вирішується під час адміністративного судочинства. Згідно частини 2 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України № 2747-IV від 06.07.2005 р. (далі як «Кодекс») до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.

Адміністративні суди згідно частини 1 статті 17 Кодексу мають повноваження вирішувати такі справи:
1) спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності,
2) спори із приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби,
3) спори між суб’єктами владних повноважень із приводу реалізації їхньої компетенції в сфері управління, у тому числі делегованих повноважень, а також спори, які виникають із приводу укладання та виконання адміністративних договорів,
4) спори за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, установлених законом,
5) спори щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.

Судом першої інстанції згідно частини 1 статті 20 Кодексу є місцевий адміністративний суд (місцевий загальний суд як адміністративний суд або окружний адміністративний суд), а також Вищий адміністративний суд України у випадках, встановлених Кодексом.

Адміністративний позов подається до того адміністративного суду, якому підсудна справа за територіальною підсудністю, яка визначена статтею 19 Кодексу: адміністративні справи вирішуються адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача (частина 1), адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, які стосуються інтересів конкретної особи, вирішуються адміністративними судами за місцем проживання (перебування, знаходження) позивача (частина 2), та ін., а у разі невизначеності Кодексом територіальної підсудності адміністративної справи, така справа розглядається місцевим адміністративним судом за вибором позивача (частина 4).

За ознакою предметної підсудності згідно частини 1 статті 18 Кодексу місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні:
1) адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган чи посадова особа місцевого самоврядування, посадова чи службова особа органу місцевого самоврядування, крім тих, які підсудні окружним адміністративним судам,
2) усі адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності.

Мережа місцевих судів України (міські, районні, міськрайонні суди) затверджена Указом Президента України № 641/2001 від 20.08.2001 р.

За ознакою предметної підсудності згідно частини 2 статті 18 Кодексу окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган державної влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, їх посадова чи службова особа, крім справ з приводу їхніх рішень, дій чи бездіяльності у справах про адміністративні проступки.

Мережа місцевих адміністративних судів визначена Указом Президента України № 1417/2004 від 16.11.2004 р.

Згідно частини 3 статті 18 Кодексу справи щодо оскарження дій або бездіяльності посадових чи службових осіб місцевих органів виконавчої влади розглядаються і вирішуються місцевим загальним судом як адміністративним судом або окружним адміністративним судом за вибором позивача.

Більшість адміністративних спорів, які зачіпають права Сватівчан, розглядаються Сватівським районним судом Луганської області або Луганським окружним адміністративним судом, рішення яких можуть бути оскаржені протягом встановлених строків до Донецького апеляційного адміністративного суду та Вищого адміністративного суду України, а також до Європейського Суду з Прав Людини (місто Стразбург, Франція).

Отже, для захисту своїх прав і свобод від порушень з боку різних суб’єктів при здійсненні ними владних або управлінських функцій можна звернутися до адміністративного суду та захищати свої права у міжнародних судових установах, коли вичерпано можливості національного правового захисту.
Яндекс.Метрика