Сайт города
СВАТОВО
Правовая помощьСкільки чекати на відповідь в разі подання заяви про злочин ?


Cтроки вирішення цього питання встановлені статтею 97 Кримінально-процесуального кодексу України від 28 грудня 1960 року, зі змінами до цієї статті законами України № 1381-XIV від 13.01.2000 р. та № 2533-III від 21.06.2001 р., в якій викладено наступне:

«Стаття 97. Обов’язковість прийняття заяв і повідомлень про злочини і порядок їх розгляду

Прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобов’язані приймати заяви і повідомлення про вчинені або підготовлювані злочини, в тому числі і в справах, які не підлягають їх віданню.

По заяві або повідомленню про злочин прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобов’язані не пізніше триденного строку прийняти одно з таких рішень:
1) порушити кримінальну справу;
2) відмовити в порушенні кримінальної справи;
3) направити заяву або повідомлення за належністю.

Одночасно вживається всіх можливих заходів, щоб запобігти злочинові або припинити його. За наявності відповідних підстав, що свідчать про реальну загрозу життю та здоров’ю особи, яка повідомила про злочин, слід вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки заявника, а також членів його сім’ї та близьких родичів, якщо шляхом погроз або інших протиправних дій щодо них робляться спроби вплинути на заявника.

Коли необхідно перевірити заяву або повідомлення про злочин до порушення справи, така перевірка здійснюється прокурором, слідчим або органом дізнання в строк не більше десяти днів шляхом відібрання пояснень від окремих громадян чи посадових осіб або витребування необхідних документів. Заява або повідомлення про злочини до порушення кримінальної справи можуть бути перевірені шляхом проведення оперативно-розшукової діяльності.

Проведення визначених у законодавчих актах України окремих оперативно-розшукових заходів проводиться з дозволу суду за погодженим з прокурором поданням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника. Постанова судді про надання такого дозволу виноситься і на неї може бути принесена апеляція з додержанням порядку і у випадках, передбачених статтями 177, 178 і 190 цього Кодексу.»

Строки ведення оперативно-розшукових справ встановлені статтею 9-1 закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» № 2135-XII від 18 лютого 1992 року.

Отже, якщо заява про злочин не перевіряється оперативним шляхом, рішення за заявою про злочин має бути прийняте протягом 3 днів, а якщо заява перевіряється органом, до якого Ви звернулися, то протягом 13 днів.
Яндекс.Метрика