Сайт города
СВАТОВО
Правовая помощьРОЛЬ ЗАХИСНИКА ПРИ КРИМІНАЛЬНОМУ ПЕРЕСЛІДУВАННІ І ПІСЛЯ ЦЬОГО


Якщо Вас затримано за підозрою у вчиненні злочину Ви маєте право давати показання або відмовитися давати показання і відповідати на запитання, мати захисника і побачення з ним до першого допиту.
Якщо щодо Вас судом обрано як запобіжний захід попереднє ув’язнення, Ви маєте право особисто захищати свої права або робити це за допомогою захисника з моменту затримання чи взяття під варту, а також право відмовитися від надання будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника, право на побачення з захисником наодинці без обмеження кількості побачень та їх тривалості у вільний від виконання слідчих дій час.
Як захисника до Вас може бути допущено адвоката або фахівця у галузі права, наприклад, приватного юриста. Захисник Вами обирається вільно, на Ваш розсуд.
Приватний юрист може укласти з Вами угоду про надання правової допомоги, яка буде підтвердженням його повноважень на Ваш захист, а особа, яка проводить дізнання чи слідчий підтвердять допуск захисника винесенням постанови про це.
Якщо Вам не подобається запрошений чи призначений захисник, Ви маєте право в будь-який момент відмовитися від нього і запросити іншого захисника. Для цього Вам повинно бути надано не менше доби (в стадії розслідування справи) або не менше трьох діб (в стадії судового розгляду).
Захисника бажано запросити до початку проведення слідчих чи інших процесуальних дій.
Офіційно захисник запрошується затриманим (або ув’язненим) чи любою іншою особою за проханням чи згодою підозрюваного, обвинуваченого, підсудного або засудженого. Особа, яка проводить дізнання, слідчий чи суд зобов’язані надати затриманому чи ув’язненому допомогу у встановленні зв’язку з захисником або з особами, які можуть запросити захисника. Захисників може бути кілька.
Захисник зобов'язаний використовувати передбачені законом засоби захисту з метою з'ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом'якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого та надавати їм необхідну юридичну допомогу.
З моменту допуску до участі у справі захисник має право:
- до першого допиту підозрюваного чи обвинуваченого мати з ним конфіденційне побачення, а після першого допиту - такі ж побачення без обмеження їх кількості та тривалості;
- мати побачення з засудженим чи з особою, до якої застосовано примусові заходи медичного чи виховного характеру;
- бути присутнім на допитах підозрюваного, обвинуваченого та при виконанні інших слідчих дій, виконуваних з їх участю або за їх клопотанням чи клопотанням самого захисника, а при виконанні інших слідчих дій - з дозволу дізнавача, слідчого;
- застосовувати науково-технічні засоби при провадженні тих слідчих дій, в яких бере участь захисник, а також при ознайомленні з матеріалами справи - з дозволу особи, яка провадить дізнання, чи слідчого, а у суді, якщо справа розглядається у відкритому судовому засіданні, - з дозволу судді чи суду;
- подавати докази, заявляти клопотання і відводи, висловлювати в судовому засіданні свою думку щодо клопотань інших учасників судового розгляду, оскаржувати дії і рішення особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду;
- знати про принесені в справі подання прокурора, апеляції, подавати на них заперечення;
- брати участь в засіданнях суду при апеляційному розгляді справи;
- збирати відомості про факти, що можуть використовуватися як докази в справі, в тому числі запитувати і одержувати документи чи їх копії від громадян та юридичних осіб, знайомитися на підприємствах, в установах, організаціях, об'єднаннях громадян з необхідними документами, крім тих, таємниця яких охороняється законом, одержувати письмові висновки фахівців з питань, що вимагають спеціальних знань, опитувати громадян, вчиняти інші процесуальні дії.
Захисник не вправі розголошувати дані, які стали йому відомі у зв'язку з виконанням його обов'язків.
Документи, пов'язані з виконанням захисником його обов'язків при участі в справі не підлягають огляду, розголошенню чи вилученню дізнавачем, слідчим, прокурором чи судом без його згоди.
Захисник допоможе оскаржити дії слідчого та прокурора до суду при попередньому розгляді справи або при розгляді її по суті, а так само постанови слідчого, прокурора стосовно приводів, підстав і порядку порушення кримінальної справи щодо Вас. Захисник у частині, що стосується інтересів засудженого, має право подати апеляцію на вирок, який ще не набрав законної сили, на постанови про застосування примусових заходів виховного і медичного характеру, на окремі ухвали (постанови), ухвалені місцевим судом.
Захисник має право подати касаційні скарги на вироки, ухвали і постанови апеляційного суду, постановлені ним як судом першої інстанції, вироки і постанови апеляційного суду, постановлені ним в апеляційному порядку, а також на вироки місцевих судів, постанови (ухвали) цих судів у справах про застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру, інші постанови (ухвали), які перешкоджають подальшому провадженню у справі, ухвали апеляційного суду, постановлені щодо цих вироків, постанов (ухвал).
Захисник може подати клопотання про перегляд судового рішення в порядку виключного провадження при наявності нововиявлених обставин, при неправильному застосуванні кримінального закону та істотному порушенні вимог кримінально-процесуального закону, які істотно вплинули на правильність судового рішення.
Захисник може подати заяву або скаргу на рішення, прийняте комісією з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі щодо визначення рівня безпеки виправної колонії, в якій засуджений відбуває покарання, направлення та переведення особи, засудженої до позбавлення волі, зміну умов тримання засудженого шляхом переведення його до виправної колонії іншого рівня безпеки.
Захисник може подати клопотання про Ваше помилування у виді заміни довічного позбавлення волі на позбавлення волі на певний строк, повного або часткового звільнення від відбування як основного, так і додаткового покарання, заміни покарання або невідбутої його частини більш м'яким покаранням.
Захисник може звернутися до установи виконання покарання з заявою про розгляд питання щодо ініціювання умовно-дострокового звільнення засудженого від відбування покарання або заміни невідбутої частини покарання більш м'яким. Захисник може оскаржити постанову судді про встановлення адміністративного нагляду за особою, звільненою з місця позбавлення волі, та обмежень, які встановлюються щодо поведінки піднаглядного.
Захисник допоможе Вам, якщо Ви відбули покарання, після закінчення не менш як половини строку погашення судимості скласти клопотання про дострокове зняття Вашої судимості та інше.

ПОВАЖАЙТЕ ПРАВА ІНШИХ ТА НЕ ЗАБУВАЙТЕ ПРО СВОЇ. ЩАСЛИВОЇ ВАМ ДОЛІ.
Яндекс.Метрика