Сайт города
СВАТОВО
"Навчимося себе захищати"СТАН КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Загальнонаціональне опитування громадської думки про стан корупції в Україні було проведене в січні-квітні 2007 року. Це дослідження є базовим і cлугуватиме основою для вимірювання результатів Порогової програми, розробленої урядом України у співпраці з Корпорацією «Виклики Тисячоліття» (МСС). Втілення Порогової програми розпочалося в грудні 2006 року. Опитування здійснювалося Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) під керівництвом Mенеджмент Системз Інтернешнл (MSI) за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Очікується, що протягом двох наступних років буде проведено низку додаткових опитувань та інших досліджень з метою відслідковування результативності МСС у досягненні цілей.

Загальне ставлення до влади
Опитані громадяни України мають дуже низький рівень довіри як до влади на всіх її рівнях, так і до всіх гілок влади (лише 10-16% опитаних зазначили, що мають високий рівень довіри до урядовців).
Найвищою довірою користуються міські та селищні органи влади – близько 23% респондентів. Виявилося, що опитані українці підозріло ставляться до мотивів, якими керуються урядовці у своїй діяльності, вважаючи, що урядовці діють не в державних, а у власних інтересах.
Понад 2/3 респондентів переконані, що органи виконавчої влади на всіх рівнях докладають недостатньо зусиль для подолання корупції. Громадяни вважають, що на всіх рівнях та у всіх гілках влади їхні лідери демонструють дуже низький рівень політичної волі до боротьби з корупцією (лише 11-21% респондентів дотримуються думки, що існує високий рівень такої волі).
Переважна більшість респондентів (61%) переконані, що боротьба з корупцією є прерогативою, насамперед, Президента, однак лише 21% респондентів вважають, що він має політичну волю до такої боротьби.
Українці усвідомлюють, що суспільство сьогодні зіткнулося з численними серйозними проблемами. Найперша – це економічна нестабільність, а саме висока вартість життя та медичного обслуговування; за нею йде нестабільність у соціальній та політичній сферах, а саме злочинність, корупція в уряді та незаконна торгівля наркотиками.

Сприйняття корупції
Більшість респондентів одержують інформацію про корупцію та програми боротьби з нею із ЗМІ. 42% опитаних дотримуються думки, що інформація, отримана з цього джерела, є не завжди об’єктивною, а 32% вважають її завжди.
Опитані громадяни вважають, що головними причинами розквіту корупції в Україні є те, що посадові особи розглядають свої посади як інструмент для одержання особистої вигоди, а контроль за діями таких осіб з боку правоохоронних органів є недостатнім. Більшість респондентів вважають, що корупція є виправданою у більшості ситуацій для вирішення різних питань (52%). Корупцію розглядають як звичний спосіб виживання та діяльності u1074 в Україні.
Переважна більшість респондентів (77%) вважають, що з 2004 року рівень корупції лишився незмінним або підвищився. Вважається, що найбільші корупціонери знаходяться у Верховній Раді та Кабінеті Міністрів, але дуже висока корумпованість властива й іншим гілкам та рівням влади. На думку опитаних, у державному секторі найвищий рівень корупції спостерігається в таких інституціях: ДАІ, міліція (без ДАІ), медичні заклади, суди, університети, прокуратура, митна та податкова служби.
Найчастіше переконаність у значній поширеності корупції в Україні властива мешканцям міст (порівняно з мешканцями сільських регіонів).

Реальний досвід зіткнення з проявами корупції
67% опитаних українців, котрі мали справу з державними посадовими особами упродовж останніх 12 місяців, зазначають, що були безпосередньо втягнуті в корупційні дії у тій чи іншій формі. Від третини й до половини респондентів, котрі мали справу з державними посадовцями упродовж останніх 12 місяців, стверджували, що посадовці вимагали від них хабарів. За свіченнями респондентів, найчастіше таке траплялося в університетах; медичних закладах; міліції; органах регламентуючих підприємницьку діяльність; в органах, які надають державне житло; у комунальних службах; митній службі; органах дозвільної системи; на пунктах призову до збройних сил; під час прийняття на роботу до державних органів влади та в судах.
Корупція твориться не однією, а двома сторонами. Багато опитаних українців визнають, що давали добровільні хабарі в тих секторах та інституціях, де хабар сприймається як щось саме собою зрозуміле. Оскільки це звично й саме цього чекають, вони давали хабарі для отримання державних послуг, прискорення процесів надання дозволів або реєстрації або для того, щоб посадовець заплющив очі на правопорушення.
Випадки хабарництва на вимогу траплялися майже удвічі частіше, аніж випадки добровільного хабарництва. Хабарі на вимогу зустрічалися в середньому майже у 25% випадків контактів респондентів з державними посадовцями. Добровільні хабарі u1089 складають 11% таких випадків. Порівняно з іншими країнами регіону в Україні спостерігається дуже високий рівень хабарництва на вимогу та добровільного хабарництва.
Молодь є об’єктом особливої уваги з боку посадовців-корупціонерів. Вона є найбільш незахищеною і внутрішньо готовою стати жертвою. Разом з тим, молодь готова й ініціювати давання хабарів – оскільки бачить корупцію довкола і вважає її способом швидкого вирішення справ.
Матеріально забезпечені громадяни та громадяни з вищим рівнем освіти теж є цільовими групами для корупціонерів. Але ці громадяни складають і групу найбільших ініціаторів давання хабарів. Ця група розглядає корупцію як спосіб досягнення цілей та збереження свого стилю життя.
В реальності з корупцією стикаються частіше у містах, ніж в селах.

Обсудить статью в форуме

Коррупцию легче распознать, чем определить

Нормативно-правовые акты многих стран, в т.ч. и Украины, не дают единого определения понятия коррупции.

Н.Маккиавели: Коррупция – это использование публичных возможностей в частных интересах

Роберт Клитгард: Коррупция – это монополия, плюс свобода действий, минус ответственность.

Коррупция – это использование некоторым лицом возможностей, которыми его наделили другие люди для реализации их общих целей, в личных интересах, противоречащих общему интересу.

Закон Украины «О борьбе с коррупцией»: «Коррупция – деятельность лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, направленная на противоправное использование предоставленных им полномочий для получения материальных благ, услуг, льгот или других преимуществ».

Генеральная Ассамблея ООН (1979 г.) : коррупция – это злоупотребление служебным положением для достижения личной или групповой выгоды, а также незаконное получение государственными служащими выгоды в связи с занимаемым служебным положением.

8 Конгресс ООН – (Гавана 1990г) предложил следующие признаки коррупции:
 • а) противозаконный характер использования своего служебного положения субъектом коррупционного правонарушения;
 • б) многоотраслевой характер коррупционных правонарушений (дисциплинарные, административные и уголовные правонарушения);
 • в) ограничение круга субъектов коррупционных преступлений государственными должностными лицами;
 • г) деление наиболее опасных проявлений коррупции на два больших вида:
  - коррупционные хищения государственного или общественного имущества;
  - злоупотребление государственными служащими своим служебным положением в целях незаконного получения каких - либо преимуществ, при отсутствии признаков хищения

  В справочном документе ООН, посвященном борьбе с коррупцией (1995):
  Коррупция – «злоупотребление государственной властью для получения выгоды в личных целях». Включает в себя взяточничество (дачу вознаграждения для совращения лица с позиции долга), непотизм (замещение по протекции доходных, выгодных должностей родственниками или «своими людьми»), незаконное присвоение публичных средств для частного использования.

  Научный консультант Харьковского института социальных исследований Ю.А.Свеженцева

 • Обсудить статью в форуме

  Как берут взятки учителя

  Сфера образования — одна из самых коррумпированных. Взятки ходят на всех уровнях: начиная от детского сада и заканчивая докторантурой. Люди платят за устройство чада в нормальный сад, хорошую школу и котируемый ВУЗ.
  Если в садиках деньги требуют, в основном, за оформление ребенка, а дальше приходится родителям скидываться лишь на утренники и ремонты, то параллельно с тем, как растет ребенок, траты на его воспитание и обучение возрастают. Чаще всего, чтобы как-то подтянуть оценки ребенка, несут учителям от коробки конфет до дорогих духов и более ценных презентов, все зависит от района, где находится школа — в центре дороже.
  Подкупают “преподов” в основном для улучшения оценок в аттестате. За текущие оценки в журнале платить не принято, если что, то учитель впишет в пустующие клеточки высокие оценки и выведет “проплаченному” троечнику четверку. А вот “12 баллов” за деньги плохо занимавшемуся ученику за четверть не ставят, поскольку другие ученики, которые не заплатили и получили свои тройки, могут “заложить”.
  Для родителей есть несколько вариантов — можно следить за оценками и подтягивать их каждый год в старшей школе либо же заплатить за “коррекцию” всего аттестата в конце обучения.
  Решают вопросы всего аттестата с классным руководителем или завучем. Если оценки править нужно не очень кардинально, то это обойдется примерно в 300— 500 грн. Платят часто лишь за получение “золотой медали”. Это обойдется в 500—1000 гривен каждому “знающему”. Медаль дает бонусы при поступлении в вуз. Договариваться о ней лучше в начале 11-го класса, чтобы учителя знали, что “ведут” этого ученика на “золото”.
  Ежели аттестат переделывают (исправляют уже выставленные оценки на высокие баллы), тогда такая услуга может потянуть на 5 тыс. грн. На такие шаги идут далеко не все. Киевляне говорят, что иногда приходится даже переводить 11-классника в другую школу, где работники более “сговорчивые”. Но эффективнее дать взятку в вузе, а не править аттестат.
  У преподавателей и учителей есть свои хитрости. Например, репетиторство. Вроде бы благородное дело — помогать ребенку лучше учиться. Но зачастую это делается в обязательном порядке и с ультиматумом. Учителя и сами признают, что приходится навязывать свои услуги. В свое оправдание говорят, что виной всему маленькая зарплата (около 1 тыс. грн.).
  Но школьные репетиторы имеют не очень большой спрос. Особенно в выпускных классах. Родители ищут институтских репетиторов. В основном, деньги платят, чтобы за абитуриента “замолвили словечко” и ему стало легче поступить в вуз. Расценки зависят от престижности вуза и факультета.
  “Много шарлатанов. Бывает, деньги берут и ничего не делают. Если ребенок поступил, присваивают деньги себе, мол, за протежирование. А если провалился, часть отдают родителям, а часть оставляют, вроде как были потрачены на налаживание связей.
  Были случаи возбуждения уголовного дела и против двух директоров детских садов. За оформление детей взяли 200 и 400 у.е. “Киевлянам, которые сталкиваются с такими ситуациями, настоятельно рекомендую обращаться в милицию до дачи взятки. Потому, что после передачи денег мы уже никого не можем поймать за руку и доказать”, — советует г-н Котляр. Поможет и диктофонная запись того, что деньги у вас вымогали.
  Председатель комиссии по вопросам образования Киеврады Анна Руденко считает: “Причина взяточничества, в первую очередь, в недостатке финансирования. Если бы зарплата педагогов была 4000 грн., я думаю, случаев было бы меньше”. Председатель уверяет, что учителям понемногу поднимают зарплаты, так что прогресс есть.

  http://www.rakurs.pl.ua

  Обсудить статью в форуме

  СМІХ ЗА ГРОШІ

  Петр I ненавидел льстецов и часто просил говорить о нем самом правду, какой бы горькой она ни была. Однажды в Москве подали ему жалобу на судей-взяточников, и он очень разъярился, сетуя на то, что взятки есть зло и надобно их решительно искоренять. При этом оказался возле Петра генерал-лейтенант Иван Иванович Бутурлин и, услышав грозные и горькие слова Петра, сказал ему:
  - Ты, государь, гневаешься на взяточников, но ведь пока сам не перестанешь их брать, то никогда не истребишь этот порок в своих подданных. Твой пример действует на них сильнее всех твоих указов об истреблении взяток.
  - Что ты мелешь, Иван?! - возмутился Петр. - Разве я беру взятки? Как ты смеешь воз- водить на меня такую ложь?
  - Не ложь, а правду, - возразил Петр Бутурлин. - Вот послушай. Только что я с тобой, государь, проезжал через Тверь и остановился переночевать в доме у знакомого купца. А его самого дома не оказалось - был он в отъезде.
  Дома же осталась его жена с детьми. И случилось, что в день нашего приезда были у купчихи именины и она созвала к себе гостей.
  Только сели мы за стол, как вошел в дом староста из магистрата и сказал, что городской магистрат определил с общего совета собрать со всех горожан деньги, чтобы утром поднести тебе, государь, подарок, и что по доходам ее мужа надобно ей дать на подарок сто рублей. А у нее дома таких денег не оказалось, и она стала старосту просить, чтобы подождал до утра, когда должен был вернуться из поездки ее муж. Однако же староста ждать не мог, потому что было ему ведено к ночи все деньги собрать, и тогда я отдал ей бывшие у меня сто рублей, так как все гости тут же разбежались по домам, чтоб внести свою долю, как только к ним в дома пожалуют люди из магистрата. И когда я дал купчихе деньги, то она мне от радости в ноги пала. Вот они какие добровольные тебе, государь, подарки. Так можешь ли ты от подданных своих требовать, чтоб не брали они ни взяток, ни подарков.
  - Спасибо тебе, Бутурлин, что вразумил меня, - ответил Петр, и тут же приказал все ранее поднесенные ему подарки возвратить, а впредь категорически воспретил дарить ему что-либо, будь то подношения от частного лица, корпорации или города.

  Обсудить статью в форуме

  Яндекс.Метрика