Сайт города
СВАТОВО
РегламентРегламент
антипремії «Народна Дуля» за недодержання депутатами Сватівської міської ради закону України «Про статус депутатів місцевих рад» № 93-IV від 11. 07. 2002

I Основні положення
1. Антипремія «Народна Дуля» (Антипремія) - антипремія за недодержання депутатами норм закону України «Про статус депутатів місцевих рад» № 93-IV від 11.07.2002 (Далі у цьому регламенті - Закон), запроваджена громадською організацією СРКТ УК «Слобідський козацький полк».
2. Мета Антипремії – привернути увагу громадськості до порушень прав людини, що є слідством недодержання депутатами закону України «Про статус депутатів місцевих рад» № 93-IV від 11.07.2002, та стимулювати суспільну дискусію щодо додержання прав людини у площині права на інформацію.
3. Антипремія є некомерційним проектом. Жодні ініціативи чи рішення, пов’язані з премією, не можуть бути спрямовані на отримання прибутку жодним з організаторів ініціативи, членів Комісії чи спонсорів премії. Спонсори премії не мають права впливати на прийняття рішень у будь-якій номінації.
4. Антипремія є неполітичним проектом. Хоча Конкурсною Комісією можуть і будуть оцінюватися певні ініціативи чи рішення, які є продуктами політичного процесу, а також дії осіб, чия політична орієнтація є загальновідомою, проте всі рішення Конкурсної Комісії стосуються лише самих ініціатив (рішень) і ніяк не віддзеркалюють ставлення членів Конкурсної Комісії до політичних поглядів номінантів чи лауреатів.
5. Антипремія присуджується за відсутність або відповідь не по суті на звернення до депутатів Сватівської міської ради. У зверненні депутатам пропонується прозвітувати перед виборцями на шпальтах місцевих газет згідно до переліку статей Закону, які зобов’язують депутатів не втрачати зв'язок із виборцями та звітувати перед ними, вирішувати їхні питання. Інформаційний партнер антипремії – незалежне громадсько-політичне видання Сватівського району газета «Сватівські відомості».
6. Антипремією відзначаються лише дії чи бездіяльність депутатів Сватівської міської ради, які стосуються недодержання ними норм Закону. Переможці визначаються змістом відповіді на звернення від ГО «Слобідський козацький полк».
7. Антипремія організована у рамках кампанії адвокасі проекту «Громада буде знати»

II Оргкомітет Антипремії
8. Оргкомітет Антипремії забезпечує вирішення всіх фінансових та організаційних питань, пов‘язаних із затвердженням складу Конкурсної комісії та її діяльністю, затвердженням додаткових номінацій, висуванням номінантів, виготовленням відповідних відзнак та сертифікатів номінантів і лауреатів премії, процедурою нагородження тощо.
9. До оргкомітету входять голова ГО «Слобідський козацький полк», голова ГО «Спілка підприємців Сватівського району», представник інформаційного партнера газети «Сватівські відомості» та представник проекту «Громада буде знати».

III Конкурсна Комісія по присудженню Антипремії
10. Завданням Конкурсної Комісії є визначення лауреатів Антипремії в номінаціях, визначених цим Регламентом та Оргкомітетом Антипремії.
11. Конкурсна комісія складається з числа представників громадських організацій Сватівського району, які заявили про своє бажання бути учасниками комісії членам оргкомітету не пізніше 25 квітня 2009 року. Число осіб у конкурсній комісії не може бути парним.
12. До Конкурсної комісії запрошуються відомі громадські діячі, які мають моральний авторитет у суспільстві. Якщо число осіб у Конкурсній комісії виявиться парним, тоді склад комісії доповнюється одним із представників проекту «Громада буде знати».
13. До Конкурсної комісії не можуть входити особи, які знаходяться на службі в державних органах чи органах місцевого самоврядування.
14. До Конкурсної комісії не можуть входити особи, які є номінантами Антипремії.
15. Склад Конкурсної комісії затверджується на засіданні ініціативної групи (голова СПСр, голова «Слобідський козацький полк», засновник газети «Сватівські відомості») не пізніше 21 квітня 2009 року.
16. Конкурсна комісія припиняє свої повноваження після вручення Антипремії.
17. У своїй діяльності члени Конкурсної Комісії незалежні й підкоряються лише власному сумлінню та цьому Регламенту.
18. Рішення Конкурсної Комісії є остаточним рішенням щодо присудження Антипремії.
19. Рішення Конкурсної Комісії з присудження антипремії оформлюються протоколом, який підписується Головуючим на засіданні Конкурсної Комісії та Секретарем.
20. Рішення Конкурсної Комісії приймаються на закритому засіданні шляхом відкритого рейтингового голосування. Думки, висловлені під час обговорення рішення, та відомості щодо голосування кожного члену Конкурсної Комісії є конфіденційною інформацією й розголошенню не підлягають.
21. Рішення Конкурсної Комісії щодо кожної з номінацій повинно містити обґрунтування, яке підлягає оприлюдненню.
22. Порядок офіційного оприлюднення рішення визначається Оргкомітетом. Не допускається оприлюднення будь-якої інформації, яка стосується рішення Конкурсної Комісії, до офіційного оприлюднення рішення.

IV Номінації антипремії
23. Антипремія вручається в наступних номінаціях:
за найбільшу інформаційну закритість;
за найбільше ігнорування потреб територіальних громад виборців;
за брутальне втручання до приватності;
за небезпечну законодавчу ініціативу;
за байдужість до вирішення проблем виборців;
24. Оргкомітет Антипремії може визначити не більше трьох додаткових номінації.

V Процедура номінації на Антипремію
25. Номінантом Антипремії може бути будь-який депутат Сватівської міської ради.
26. Номінантом визначається депутат, який не надав відповіді на звернення ГО «Слобідський козацький полк»у рамках антипремії, або надав вичерпні відповіді не на усі запитання звернення.

VI Дії Оргкомітету після отримання відповіді на звернення
27. Після отримання відповіді Оргкомітет перевіряє її відповідність вимогам, зазначеним у пункті 5 Регламенту.
28. У разі відповідності відповіді зазначеним вимогам Оргкомітет приймає заявку та інформує громадськість про зміст заявки.
29. У разі необхідності Оргкомітет уточнює інформацію, вказану у відповіді, збирає додаткову інформацію, готує інші матеріали, необхідні для повного й об‘єктивного розгляду відповіді Конкурсною Комісією.
30. Після засідання Комісії повні відповіді депутатів оприлюднюються через ЗМІ, а ті депутати, що не надали відповідей, або надали не по суті запитань чи неповні відповіді, становляться переможцями антипремії.

VII Процедура вручення Антипремії
31. Вручення Антипремії відбудеться 1 квітня 2009 року. Процедуру вручення антипремії визначає Оргкомітет.
32. Інформація про результати конкурсу та лауреата антипремії оголошуються у місцевих ЗМІ та на сайті Сватове.
33. Усім номінантам надсилається письмове запрошення прибути на церемонію оголошення лауреатів премії «Народна Дуля».
34. Права лауреатів антипремії «Народна Дуля»:
- виступити у ЗМІ (на сторінках газети «Сватівські відомості») Регламенту, визначеного Оргкомітетом.
- отримати від ГО СРКТ УК «Слобідський козацький полк» безкоштовні консультації щодо покращення ситуації із дотримання норм Закону.

VIII Порядок прийняття Регламенту та внесення до нього змін
35. Регламент приймається рішенням Ради СРКТ УК «Слобідський козацький полк» більшістю в 2/3 голосів від його повного складу.
36. Зміни до Регламенту вносяться за письмової ініціативи будь-якої особи рішенням Ради СРКТ УК «Слобідський козацький полк» більшістю в 2/3 голосів від його повного складу.
37. Регламент та зміни до нього оприлюднюються Оргкомітетом негайно після прийняття Радою СРКТ УК «Слобідський козацький полк».

Затверджено отаманом СРКТУК А. Г. Кузовеніним 09.02.2009
Яндекс.Метрика