Сайт города
СВАТОВО
"Новини Сватівщини" в интернетеПро районний бюджет на 2011 рік
Рішення третьої сесії Сватівської районної ради шостого скликання

У відповідності до статей 43, 44, 61-64, 66 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 14, 21-24, 63 - 66, 69, 71-77, 85, 89, 91, 96, 101 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік ", районна рада вирішила:
1. Затвердити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2011 рік у сумі 89249,795 тис. грн., у тому числі обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету в сумі 41019,8 тис. грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету затвердити в сумі 88018,495 тис. грн., спеціального фонду бюджету - 1231,3 тис. грн.

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2011рік в сумі 89219,795 тис. грн. у тому числі обсяг видатків загального фонду в сумі 87988,495 тис. грн. та видатків спеціального фонду - 1231,3 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.
У процесі виконання районного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету фінансове управління райдержадміністрації здійснює перерозподіл видатків у розрізі функціональної і економічної класифікацій у межах річних бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах районного бюджету. Внесення цих змін до кошторисних призначень головних розпорядників коштів затверджується розпорядженнями голови райдержадміністрації, а до кошторису райради - розпорядженням голови районної ради. Перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу головного розпорядника коштів районного бюджету, збільшення бюджетних призначень на оплату праці та капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки окремо по загальному й спеціальному фондах здійснюється лише за погодженням із головою постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів з подальшим затвердженням цих змін на сесії районної ради.

3. Надати право голові райдержадміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів проводити протягом року у разі необхідності розподіл (перерозподіл) обсягів міжбюджетних трансфертів між бюджетами міста, селища і сіл, районним бюджетом у відповідності з фактичними зобов'язаннями щодо здійснення видатків за рахунок таких трансфертів та/або зміну їх обсягу у разі здійснення Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України або Міністерством фінансів України протягом 2011 року зміни загального обсягу трансфертів, чи внесення змін до розпису Державного бюджету з подальшим затвердженням внесених змін районною радою у встановленому порядку під час внесення змін до районного бюджету або затвердження звіту про його виконання.
Розподіл коштів вільного залишку станом на 01.01.2011 року здійснювати тільки за рішенням сесії районної ради.

4. Установити розмір оборотної касової готівки районного бюджету на 2011 рік у сумі 650,000 тис. грн.

5. Здійснення контролю за повнотою та своєчасністю надходження плати за оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району, яка підлягає перерахуванню до загального фонду районного бюджету, покласти на орендодавців вказаного майна, а саме: підприємства, установи, організації, заклади спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району та інші юридичні особи, уповноважені на це належним чином.
У разі надходження плати за оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району, яка підлягає перерахуванню до загального фонду районного бюджету, на рахунок підприємства, установи, організації, закладу спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району або іншої уповноваженої належним чином юридичної особи, вона повинна бути перерахована до загального фонду районного бюджету не пізніше 3-х робочих днів з дня отримання. У разі порушення строків внесення до районного бюджету платежів, вказаних у цьому пункті, підприємства, установи, організації, заклади спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району та інші уповноважені належним чином юридичні особи зобов'язані сплатити до районного бюджету пеню у розмірі 10 відсотків облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочки, починаючи з першого робочого дня, наступного за строком внесення платежу, по день погашення такого платежу включно. Загальна сума нарахованої пені не може перевищувати суму простроченого платежу, на який вона нарахована.

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів з районного бюджету на 2011 рік згідно з додатком 4.

7. Установити, що перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду місцевого бюджету.

8. Затвердити на 2011 рік обсяги надання кредитів з районного бюджету в сумі 30,000 тис. грн, у тому числі надання кредитів із загального фонду в сумі 30,000 тис. грн. на виконання районної програми "Власний дім".

9. Районній державній адміністрації забезпечити затвердження головними розпорядниками коштів районного бюджету лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах на 2011 рік по кожній бюджетній установі.
Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах, встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів лімітів їх споживання. При виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості по оплаті із зазначених видатків.

10. Встановити розмір резервного фонду районного бюджету на 2011рік у сумі 40,0 тис. грн.

11. Дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації у 2011 році отримувати в органах Державного казначейства короткотермінові позички і призначити уповноваженими особами начальника фінансового управління Сватівської районної державної адміністрації Бутка А.П., заступника начальника-начальника бюджетного відділу фінансового управління Сватівської районної державної адміністрації Липчанську Т.П., надавши їм право укладати від імені Сватівської районної ради договори на отримання цих позичок.

12. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2011 рік за їх економічною структурою відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.

13. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

14. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття та застосовується з 1 січня 2011 року.

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Королько Т.І.).

Тетяна БЕРВЕНО, голова районної ради.

Обсудить статью в форуме


Яндекс.Метрика