Сайт города
СВАТОВО
Герої Соціалістичної Праці СватівщиниТурок Василь Іванович

Директор радгоспу «Рубцовсуий» Рубцовського району Алтайського краю Росії.
Турок Василь Іванович Василь Іванович Турок народився 18 лютого 1920 року в селі Нежурино Ковалівської сільради в селянській сім’ї. В 9-річному віці залишився сиротою, але при підтримці родичів він зміг закінчити непову середню школу. Після закінчення школи деякий час працював у місцевому колгоспі, а потім поступив на навчання до Куп’янського сільськогосподарьського технікуму на відділення «агрономія», який успішно закінчив у 1940 році. У цьому ж році по розподілу був направлений разом з дружиною Ольгою Остапівною на Алтай до Бійського бурякорадгоспу, де працюів агрономом, управляючим відділення, головним агрономом цього радгоспу.

У 1949 році Василя Івановича, як досвідченого спеціаліста нправили працювати головним агрономом великого бурякорадгоспу «Рубцовский» Рубцовського району, а в 1952 призначили директором цього господарства. У 1955 році без відриву від віробництва він закінчив Новосибірський сільськогосподарський інститут по спеціальності «агрономія»

30 років пропрацював В.І Турок директором радгоспу «Рубцовский». За ці роки він проявив себе досвідченим, умілим, працьовитим і вимогливим до себе і підлеглих керівником, талановитим організатором і справжнім господарем.

Під його керівництвом радгосп перетворився в багатогалузеве, вісокоінтенсивне, високорентабільне і зразкове господарство, спавжню школу передового досвіду краю.

Крім основної культури спеціалізації - насіння буряків, урожайність якого була найвищою в республіці, радгосп ще спеціалізувався на вирощуванні зернових культур і впершу чергу пшениці, та виробництві молока і фруктів. Зрошувальні системи, тваринницькі комплекси з високопородною худобою, великі сади і поля - все це утримувалося в належному стані і тому радгоспу було присвоєно звання «Господарсво високої культури землеробства»

За багаторічну сумлінну працю і успішне виконання планів і соціалістичних зобов’язань на протязі багатьох років В.І Турок багаторазово нагороджувався Похвальними грамотами, подяками, значками. Був учасником ВДНГ і Всесоюзної сільськогосподарської виставки. Нагороджений орденом Леніна, орденом Трудового Червоного Прапора, та декількома медалями.

За видатні успіхи у виробництві і подажі державі продуктів землеробства і ттваринництва Указом Президії ВерховноЇ Ради РРФСР від 26 квітня 1962 року Василю Івановичу Турку прсвоєнно звання «Заслуженный агроном РСФСР».

За високі показники по виконанню завдань 9-ї п’ятирічки радгосп був нагороджений орденом Трудового Червоного прапора . А директору радгоспу Т у р к у Василю Івановичу Указом Президії Верховної Ради СРСР від 10 березня 1976 року «За выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании и проявленную трудовую доблесть в выполнени заданий 9-й пятилетки и принятых обязательств по увеличению производства и продажи государству продукции земледелия и животноводства» було присвоєно високе звання Героя Соціалістчної Праці з врученням йому ордена Леніна і Золотої медалі «Серп і Молот».

Василь Іванович приймав активну участь у партійній і громадській роботі Рубцовського району, Неодноразово обирався членом районного і Алтайського крайового комітетів партії, депутатом Рубцовської районної ради і депутатом Верховної Ради РРФСР і відповідально відносився до виконання своїх депутатських обов’ків. Користувався великим автортетом і повагою серед працівників радгоспу і жителів району.

Помер Василь Іванович Турок 1-го липня 1982 року. Похований на кладовищі селища Чайка Рубцовського району Алтайського краю.

Сватівщина завждибуде пам’ятати свого знатного земляка Турка Василя Івановича, який на далекій землі Алтаю своєю звитяжною вісокопрдуктивною працею прославляв свій край, свю рідну Сватівщину.

Л і т е р а т у р а
1. Печерин И.Д. Наш путь. (Очерки и заметки по истории Рубцовского района) Рубцовск. 2004.ст 226-227.
2. Самотохи В.М. Трудовая слава Алтая.-Барнаул: кн.изд., 1985, ст. 192-193


Л.М. Королько
Герої Соціалістичної Праці Сватівщини

>>> Наступний розділ >>>
Яндекс.Метрика