Сайт города
СВАТОВО
Правовая помощьКредити на навчання, як їх отримати?


Чи держава надає кредити на навчання? Що це за кредит та хто його може отримати?

Держава надає абітурієнтам можливість отримати цільовий кредит для здобуття вищої освіти в Україні. Надається він лише один раз. На жаль, коштів на всіх бажаючих не вистачає.
Державний кредит на освіту можуть отримати громадяни України віком до 28 років, які успішно склали вступні іспити або навчаються на будь-якому курсі вищого навчального закладу. Перевагу мають абітурієнти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, малозабезпечених, з багатодітних сімей, інвалідів І - II груп. При виборі претендентів враховують успішність, здібність до оволодіння знаннями, участь в олімпіадах тощо. Розмір кредиту визначається щороку до 1 квітня вищим навчальним закладом державної форми власності, виходячи з вартості навчання, і затверджується центральним органом виконавчої влади, якому підпорядкований навчальний заклад.
Для укладення угоди потрібно подати до вищого навчального закладу заяву, паспорт та довідку про присвоєння державною податковою адміністрацією ідентифікаційного номера платника податків. Угода укладається в трьох примірниках - по одному кожній зі сторін, шо її уклали, а один примірник передається вищими навчальними закладами обласної комунальної форми власності управлінню освіти і науки облдержадміністрації.
Також необхідно зазначити, що вищі навчальні заклади рідко афішують наявність такого державного кредиту. Тому абітурієнти мають самі звертатися до приймальної комісії державного вищого навчального закладу за довідками. Відмовити в такій довідці комісії не мають права.
Одержувач має повернути кредит та відсотки за користування ним через вищий навчальний заклад. Сума кредиту повертається зі сплатою 3% річних протягом 15 років, починаючи з дванадцятого місяця після закінчення навчання у вищому навчальному закладі, з виплатою щороку однієї п'ятнадцятої частини загальної суми одержаного кредиту та відсотків за користування ним. Відраховані з вищого навчального закладу одержувачі кредиту повертають кошти, починаючи з третього місяця після відрахування. У разі невиконання одержувачем кредиту умов угоди та ухилення від повернення кредиту вищий навчальний заклад вживає заходи для стягнення заборгованості відповідно до законодавства.
Одержувач кредиту, який після закінчення вищого навчального закладу пропрацював за фахом не менше 5 років у державному або комунальному закладі чи установі в сільській місцевості, кредит та відсотки за користування ним може не повертати, що підтверджується щороку на момент оплати довідкою з місця роботи.
Строк повернення кредиту продовжується на період строкової військової служби одержувача кредиту або перебування його у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Яндекс.Метрика