Сайт города
СВАТОВО
Актуальная информацияКерівникам сільськогосподарських товариств, агроформувань, головам фермерських господарств

Розвиток різних форм власності та господарювання на землі без суворого і надійного державного екологічного контролю, а також брак відповідної законодавчої бази призвели до споживацького ставлення до землі, а в сільському господарстві – до ігнорування екологічних вимог в угоду економічним інтересам.

Відповідно до частини четвертої ст.22 Земельного кодексу України земельні ділянки сільськогосподарського призначення для введення товарного сільськогосподарського виробництва використовуються відповідно до розроблених та затверджених в установленому порядку проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель.

Згідно з п.18 Перехідних положень Земельного кодексу України на період до 1 січня 2015 року вимоги частини четвертої ст.22 цього Кодексу поширюються лише на тих власників та користувачів, які використовують земельні ділянки сільськогосподарського призначення для введення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею більш як 100 гектарів.

Кабінет Міністрів України Постановою від 02.11.2011 № 1134 затвердив Порядок розробки проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування та впорядкування угідь (далі-Порядок), яким визначив механізм розробки проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь (далі- проект землеустрою).

Метою розроблюваного проекту землеустрою є організація сільськогосподарського виробництва, впорядкування сільськогосподарських угідь у межах землеволодінь та землекористувань для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, забезпечення раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища і покращення природних ландшафтів(п.2 Порядку).

Підставою для розробки Проекту землеустрою є рішення відповідного органу виконавчої влади чи/або місцевого самоврядування, суду.

Порядком обумовлені замовники та розробники Проекту, істотні умови договорів щодо проведення робіт із землеустрою, строки їх проведення та виготовлення документації( не більше 3-х місяців), перелік документів які подає замовник розробнику.

Згідно з частиною першою Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості грунтів» від 04.06.2009 №1443-VІ з 1 січня 2013 року набирає чинності стаття 55 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За невиконання вимог закону про наявність проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, ст.55 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає притягнення до адміністративної відповідальності осіб:
- які використовують земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без затверджених проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, з накладанням штрафу на громадян від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- які використовують земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з відхиленням від затверджених проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, з накладенням штрафу на громадян від 5 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб від 15 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Пунктом 4 Порядку визначено, що розробником проекту землеустрою може бути юридична або фізична особа, яка має ліцензію на проведення відповідних робіт.

Враховуючи вище наведене Відділ Держземагенства у Сватівському районі звертається до Вас з проханням вжити заходів стосовно замовлення, розробки та затвердження в установленому порядку, проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь з метою запобігання непорозумінь з Законом.

Начальник Відділу Держземагенства у Сватівському районі Р.В. Калашников


Яндекс.Метрика