Сайт города
СВАТОВО
Актуальная информацияОподаткування доходів, отриманих від операцій з продажу об'єктів рухомого та нерухомого майна.
Оподаткування нерухомого майна у 2010 році.

Дохід, отриманий платником податку від продажу не частіше одного разу протягом року житлового будинку, квартири або частини квартири, кімнати, садового будинку, включаючи земельну ділянку, на якій розташовано такі об'єкти, а також господарсько-побу-тові будівлі та споруди, розташовані на такій земельній ділянці, не оподатковується, якщо загальна площа такого житлового будинку, квартири або частини квартири, кімнати, садового будинку не перевищує 100 квадратних метрів.
У разі, якщо площа такого об'єкта нерухомого майна перевищує 100 квадратних метрів, частина доходу, пропорційна сумі такого перевищення, підлягає оподаткуванню за ставкою в розмірі 1% від вартості цього об'єкта.
Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більше одного з вищезазначених об'єктів нерухомості або від продажу іншого об'єкта нерухомості, ніж зазначено вище, оподатковується за ставкою 5%.
Дохід від продажу об'єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі - продажу, але не нижче ніж оціночна вартість такого об'єкту нерухомого майна.
Сума податку самостійно сплачується продавцем до нотаріального посвідчення договору купівлі - продажу через установи банку у сумі, визначеній платником і перевіреній податковим агентом — а саме нотаріусом^ який посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна та документу про сплату податку сторонами договору, а також надає відповідну інформацію про кожний договір податковому органу.

Оподаткування рухомого майна у 2010 році.
При продажу одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера або моторного човна не частіше одного разу протягом звітного податкового року доходи продавця від Зазначених операцій оподатковуються за ставкою в розмірі 1% від вартості такого об'єкта за умови сплати ним суми державного мита до бюджету або суми плати нотаріусу за нотаріальне посвідчення відповідного договору.
При другому та наступних продажах а також при продажі інших видів рухомого майна потрібно сплатити податок з доходів у розмірі вже 15% їх вартості.

Зміни з 2010 року в наданні ПСП багатодітним платникам податку
Верховною Радою України 19.05.2009р. прийнято Закон України № 1343-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей" (далі — Закон N° 1343), який згідно із його Прикінцевими положеннями набирає чинності з 01 січня 2010 року. Цей Закон прийнято з метою посилення соціального захисту багатодітних сімей, поліпшення їх державної підтримки, створення більш сприятливих умов для виховання дітей у таких сім'ях. Які ж зміни в оподаткуванні доходів багатодітних платників у 2010 році.
По-перше, зміни стосуються оподаткування заробітної плати багатодітних працівників, зокрема порядку та розмірів надання їм податкової соціальної пільги.
Так, починаючи з заробітної плати, нарахованої за січень 2010 року, особи, які мають та виховують трьох чи більше дітей віком до 18 років матимуть право на податкову соціальну пільгу у розмірі 200% від розміру, визначеного у пп..6.1.1 ст.б Закону №889 - у розрахунку на кожну таку дитину.
Право на таку пільгу, з 2010 року матимуть тільки багатодітні батьки ( як мати, так і батько), які не тільки мають (за фактом народження), а и виховують неповнолітніх дітей.
При цьому за кожним з таких багатодітних платників податку продовжить зберігатися право на додатково одержання податкової соціальної пільги, визначеної у пп. 6.1.1 ст.6 Закону №889 (434 грн.50 коп.).
Також, як і у минулих роках, у одного з багатодітних батьків — платників податку розмір місячного доходу (заробітної плати), що даватиме право на одержання 200% податкової соціальної пільги буде дорівнювати сумі, визначеній у пп..6.5.1 ст.6 Закону №889, збільшеної кратно кількості виховуваних неповнолітніх дітей (1220 грн.хЗ = 3660 грн.)
Враховуючи зазначені зміні у порядку і розмірі надання податкової соціальної пільги, платникам податку, які матимуть підстави для одержання цієї пільги, слід поновити свої заяви працедавцю щодо одержання податкової соціальної пільги, зазначивши, що вони претендують на податкову соціальну пільгу, передбачену пп. 6.1.3 п.6.1 ст. 6 Закону 889. Крім заяви слід надати документи, що підтверджують, що платник податку не тільки має, а й виховує своїх неповнолітніх дітей.
По-друге, Закон № 1343 передбачає, що починаючи з 01 січня 2010 року до оподатковуваного доходу платника податку (батька чи матері), який виховує трьох і більше дітей, не буде включатися цільова благодійна допомога, яка надаватиметься резидентами — юридичними або фізичними особами у будь якій сумі (вартості).

Н.Супрунова — нач. відділу масово-роз’ясиювальної роботи Сватівської МДПІ


Яндекс.Метрика