Сайт города
СВАТОВО
Актуальная информацияПро державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно

Відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно" від 01.07.2004 № 1952-IV та Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав па нерухоме майно" від 04.07.2012 № 5037-17 з 1 січня 2013 року органи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційних служб міських, районних, міськрайонних управлінь юстиції Луганської області (далі - органи державної реєстрації речових прав) розпочинають свою роботу щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

З метою спрощення процедури отримання своєчасної, повної та достовірної інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру .прав на нерухоме майно повідомляємо наступне.

При здійсненні своїх повноважень органи державної реєстрації речових прав надають інформацію про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру прав на нерухоме майно у вигляді інформаційної довідки.

У Державному реєстрі прав передбачено формування таких інформаційних довідок:
- інформаційна довідка, яка надається щодо запитуваного суб'єкта;
- інформаційна довідка, яка надається щодо запитуваного об'єкта нерухомого майна. Інформаційна довідка, яка надається щодо запитуваного суб'єкта, містить інформацію про державну реєстрацію права власності та інших речових прав па нерухоме майно, обтяження таких прав щодо запитуваного суб'єкта на дату та час її формування.

Інформаційна довідка, яка надається щодо запитуваного об'єкта нерухомого майна, містить інформацію про державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав щодо запитуваного об'єкта нерухомого майна на дату та час її формування. Відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме :майно" від 01.07.2004 № 1952-IV інформаційну довідку з Державного реєстру прав на підставі письмового запиту мають право отримувати суд, органи місцевого самоврядування, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи державної податкової служби, органи Служби безпеки України та інші органи державної влади (посадові особи), якщо запит зроблено у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом. Для отримання необхідної інформації заявник обов'язково подає органові державної реєстрації прав заповнений відповідно до вимог чинного законодавства запит про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який затверджений наказом Міністерства юстиції України від 17.04.2012 № 595/5.

При цьому після прийняття запиту орган державної реєстрації прав видає заявникові картку прийому заяви. Для отримання зазначеної картки запит необхідно подавати особисто.

Надання інформаційної довідки з Державного реєстру прав має здійснюватися лише па підставі вмотивованого та відповідно оформленого документу.

Документ, на підставі якого здійснюється запит інформації з Державного реєстру прав, повинен містити відомості про процесуальні підстави подання такого запиту (наприклад: при надходженні запиту від органу досудового слідства щодо ознайомлення з документами, необхідними для розслідування кримінальної справи, у запиті має бути зазначено номер кримінальної справи, у зв'язку з розслідуванням якої зроблено запит) та законодавчі підстави. Орган державної реєстрації прав відмовляє в наданні інформаційної довідки, якщо заявник відповідно до закону не має права на отримання такої інформації.

При отриманні інформаційної довідки заявник повертає органові державної реєстрації прав картку прийому заяви про надання інформаційної довідки з :відміткою про її отримання, яка підписується ним із зазначенням дати та часу отримання довідки. Для того, щоб отримати зазначену довідку в обмін на картку, необхідно особисто подавати запит про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У разі відсутності у Державному реєстрі прав відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження державний реєстратор формує інформаційну довідку про відсутність відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження на дату та час її формування.

У разі потреби заявник може отримати інформаційну довідку, яка містить деталізовану інформацію про виникнення, перехід та припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких нрав щодо запитуваного суб'єкта або об'єкта нерухомого майна, а також про внесені зміни до відповідних записів Державного реєстру прав.

Реєстраційна служба Сватівського районного управління юстиції знаходиться за адресою: Луганська область, місто Сватове, площа Радянська, 25, телефон 3-48-54.

Л.Б. ДУДНИК, начальник реєстраційної служби Сватівського районного управління юстиції.


Яндекс.Метрика