Сайт города
СВАТОВО
Сватовщина в перниод оккупации 1942-1943 гг.Налоговая система на оккупированной территории

На оккупированной территории Сватовщины существовала четкая система налогов, платы за проживание, услуги. Евреи должны были оплачивать отдельную дань, размеры которой устанавливались гебиткомиссаром.

Немецкие учреждения не оплачивали налоги со строений, взносы на социальное страхование.

10 октября 1942 года приказом Нижнедуванской районной управы по согласованию с районным немецким командованием были введены на территории Нижнедуванского района такие налоги с населения:
1. Обложить общественные хозяйства (бывшие колхозы) оборотным налогом в размере 4% от продажи своих продуктов.
2. Обложить население района равномерным сбором с каждого трудоспособного человека обоего пола, мужчин от 16 до 65-летнего возраста, женщин от 16 до 55-летнего возраста, в размере 65 рублей с каждого.
3. Ввести сбор с населения за пользование услугами районных и сельских управлений в следующем порядке: за выдачу справок и удостоверений взымать по 5 рублей за каждую выданную справку или удостоверение.

10 октября 1942 года староста Нижнедуванской районной управы издаёт распоряжение старостам всех управ о введении налога на владельцев собак:

«По вашей сельхозуправе устанавливаем план сбора налога на владельцев собак в сумме 3780 (три тысячи семьсот восемьдесят) рублей, которую предлагаем собрать к 20.Х.1942г. (размер налога на собаку 35 рублей). Собранную сумму сдавать в сельхозбанк через каждый день на счёт райуправы.
Староста района (подпись)
Бухгалтер финчасти (подпись)».

За период оккупации в Нижнедуванском районе было наложено 480 штрафов на сумму 100225 рублей. За 7 месяцев оккупации по колхозу «Вільний степ» Новопреображенского сельсовета с колхозников было забрано налогов 22 тыс.руб., налог на собак – 1800 руб., штрафов – 2800 руб.

В Нижнедуванском районе было установлено с каждой коровы ежедневно сдавать 3 литра молока, по 25 яиц от каждой курицы в месяц. Вся птица была поставлена на учёт, и никто не имел права убоя.

Ещё 3 ноября 1941 года рейхскоммиссар Украины Кох издал «Тимчасове розпорядження про побирання податків і інших грошових данин на території Рейхскомісара для України».

Загальні підстави. Всі податки та всі інші грошові данини побираються від імені Рейхскомісара (Державного комісара) та оплачуються без винятків до каси Рейхскомісара. Застосування советського права про податки й данини
1. Всі советські постанови (закони, розпорядження й доручення влади) про побирання податків та інших грошових данин, що обов’язували до 21 червня 1941 року, мають тимчасову силу й надалі.
2. Аж до нових постанов побиратимуться тільки ті податки та інші грошові данини, що вказані в наступних параграфах. Побирання відбуватиметься за советськими постановами, якщо в наступних параграфах немає жлдних змін.

§3 Оборотовий податок від продажі товарів.
1) Оборотовому податкові підлягають такі обороти господарських організацій і підприємств, які походять з продажі товарів.
2) Якщо податок не може бути переведений через банк дорогою зарахування, платник обов’язаний виплачувати його 1-го і 15-го кожного місяця.

§4 Оборотовий податок від безтоварних операцій.
1) Податкові від інших чинностей (безтоварні торговельні операції) підприємств і організацій усуспільненого сектора підлягають
a. Виріб речей з матеріалів замовника,
b. Ремонт і поправка речей

§11 Виплачування заощаджених частин заробітної плати жидів.
1) Державні установи та інші підприємства і організації, які затрудимають жидів, мають виплачувати різницю між загальноустійненими заробітними ставками й ставками устійненими для жидів.
2) Виплата має наступити за минулий місяць найпізніше до 5-го поточного місяця.

§12 Данина від жидів.
1) Від жидів побирається данина
2) Гебіткомісар (окружний комісар) установлює місцеву данину від жидів

§13 Звільнення і зменшення податків.
Звільнення від податків або полегші в оподаткуванні, що не були передбачені в советських законах і розпорядженням, але були в окремих випадках встановлені колишнім народним комісаром фінансів СССР, або іншим колишнім советським державним фінансовим органом, не будуть надалі взяті під увагу. Вони можуть бути признані тільки Рейхскоміссаром.

§14 Виплата податків
1) Податки та інші грошові данини треба виплачувати на селі комісаричному голові сільської управи, а в місті – радонової каси. Комісаричний бургомістр або голова сільської управи послуговується податковими агентами для збирання податків. Він виплачує податки до радонової каси.
2) Податки та інші грошові оплати можуть також бути передані асигнатами (переказами) на КОПТО радонової каси.
3) Районова каса переводить податкові виплати та інші грошові виплати дальше до урядової каси при Гебіткомісарі. Гебіткомісар встановлює в який спосіб і в якому часі мають районові каси переводити до нього гроші.
4) Якщо плата податків відбувається дорогою за рахунку через банк (напр.. при оборотному податкові від торгівлі) банк має записати податкові виплати на добро конта Гебіткомісара.

§15 Переведене побирання оплат.
1) Райони зобов’язані проводити побирання податків і побирання інших податкових оплат на доручення й за вказівками Рейхскомісара. Вони відповідальні перед рейхскомісаром за порядок переведення побирання оплат.
2) Переведення побирання податків й побирання інших грошових оплат відбувається за советськими постановами. Зокрема це відноситься до реквізицій і до встановлення доплат при нецільовій або несвоєчасній виплаті оплат.

§16 Особливі постанови.
Генеральні Комісари уповноважені заряджувати про побирання дальших податків і грошових оплат, коли цього вимагають особливі господарські умови їхньої округи.

Рівне, дня 21 жовтня 1941.
Кох. Рейхскомісар для України.

Данный документ цитируется по оригиналу, опубликованному в книге: Боряк Геннадий, Дубак Марина, Моковская Наталья «Нацистське золото з України. У пошуках архівних свідчень». Випуск 1. Київ, 1998.

В.М. Прынь
Немецко-фашистский режим оккупации на Сватовщине (1942-1943гг.)

>>> Далее >>>

Яндекс.Метрика